网友评论

  • 2022-10-24 00:51:11

    Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, ngày 14/9, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Kim Cường bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng./.资深读者推荐